อุปกรณ์ของเรา

การทดสอบและตรวจสอบ (วัตถุดิบ) อุปกรณ์

 Metallographic  examination

การตรวจโลหะวิทยา

Metal mechanical  performance testing

การทดสอบสมรรถนะทางกลของโลหะ

Spectral  detection

การตรวจจับสเปกตรัม

อุปกรณ์ทดสอบยาง

compression   stress detection

การตรวจจับความเค้นแรงอัด

hardness test

การทดสอบความแข็ง

High temperature  aging test

การทดสอบอายุที่อุณหภูมิสูง

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทดลอง

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

การตรวจจับแรงบิดในการดัดสำหรับแท่นเครื่อง

pressure resistance, air pressure detection

ความต้านทานแรงดัน, การตรวจจับแรงดันอากาศ

Bending torque detection For Joints

การตรวจจับแรงบิดดัดสำหรับข้อต่อ