ร่องที Std Radius

  • Style 130 Grooved Tee Standard Radius

    สไตล์ 130 ร่องที รัศมีมาตรฐาน

    เรา (CNG) จัดหา 130 ร่องทีรัศมีมาตรฐาน มีการเชื่อมต่อกับคัปปลิ้งและร่วมมือกัน ใช้ในบริเวณที่เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งน้ำดับเพลิงเปลี่ยนไป ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในระบบฉีดน้ำและระบบน้ำดับเพลิง มีการระบุไว้โดย Underwriters Laboratories ของ FM Approved เรารอคอยที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวกับคุณ