ข้อต่อแข็ง 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    สไตล์ 1GS ข้อต่อแข็ง

    ข้อต่อร่องรับแรงกดภายในและแรงดัดภายนอกระหว่างการใช้งาน ASTM F1476-07 กำหนดข้อต่อแบบแข็งเป็นข้อต่อซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่มีการเคลื่อนที่ของท่อเชิงมุมหรือแนวแกนอิสระและข้อต่อแบบยืดหยุ่นเป็นข้อต่อที่มีอยู่
    การเคลื่อนที่ของท่อเชิงมุมและแนวแกนที่จำกัด