ข้อต่อแบบยืดหยุ่นสำหรับงานหนัก 1000Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    ข้อต่อแบบยืดหยุ่นสำหรับงานหนัก 1000Psi

    ข้อต่อแบบยืดหยุ่นสำหรับงานหนักรุ่น 1000 Psi ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับท่อทั่วไปที่หลากหลายของบริการแรงดันปานกลางหรือสูง แรงดันใช้งานมักจะถูกกำหนดโดยความหนาของผนังและพิกัดของท่อที่ใช้ ข้อต่อรุ่น 1000 Psi มีความยืดหยุ่น ที่สามารถรองรับการเยื้องศูนย์ การบิดเบี้ยว ความเค้นจากความร้อน การสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว รุ่น 1000 สามารถรองรับการจัดวางท่อแบบโค้งหรือโค้งได้