ข้อต่อแบบแข็งสำหรับงานหนัก 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    สไตล์ 1GH ข้อต่อแบบแข็งสำหรับงานหนัก 500Psi

    ข้อต่อแบบแข็งสำหรับงานหนักได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับงานท่อทั่วไปที่หลากหลาย
    ของบริการความดันปานกลางหรือสูง แรงดันใช้งานมักจะถูกกำหนดโดยความหนาของผนังและพิกัดของท่อที่ใช้ คัปปลิ้งรุ่น 7707 มีความยืดหยุ่นที่สามารถรองรับการเยื้องศูนย์ การบิดเบี้ยว ความเค้นจากความร้อน การสั่นสะเทือน เสียง และความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว รุ่น 7707 สามารถรองรับการวางท่อแบบโค้งหรือแบบโค้งได้